Välkommen till Kennel Boing

Tangoweb-2006

Uppdaterad 20220101
50 år som uppfödare och Nyheter

Inger Hagbohm
Ängahällan 15 A
269 73 Förslöv
mob. 0733 801112
email:  inger.hagbohm@telia.com


”Tango”
JWW00 SEUCH Boings Fandango