Valpar som flyttat till sina nya hem

Boings tredje J-kull
Judit och Jasmine
 

Boings tredje I-kull
Ida Isa Irma iris Igor Ines Ilse

   

   

Boings tredje H-kull
Hanne, Hero, Hilde, Holly, Hope, Hugo och Harry.

Boings tredje G-kull
Gill, Gladys, Gluck, Gutt, GW

Boings tredje F-kull
Fox, Fifi, Fokus, Fian, Fleur, Fanny,Fame, Flora.

 

Boings tredje E-kull
Eddy, Esther, Emmy, Ellen, Elliot, Elvira

    

       

Boings tredje D-kull
Donna, Dean, Duni, Dayzie, Dixie och Dollie (som stannar hos oss)

DonnaDeanDuni

DayzieDixieDollie

Boings C-kull (den tredje)
Cleopatra Carmen Cooper

001 014 013

Boings B-kull (den tredje)
Billy Bobby Betty Bella Bonnie Blondie Bibbi

018 009 

 

001 001 009 016

Boings A-kull, Angus, ensam i kullen, som stannade kvar hos oss.

006

Boings Z-kull.  En valp föddes, Zolo, som dog.

Boings Y-kull

Boings X-kull

 

Boings W-kull

 

Boings U-kull nr 2

 

Boings T-kull nr 2

 

Boings S-kull nr 2

Boings R-kull nr 2

Boings Q-kull nr 2

 

Boings P-kull nr 2