Information

Hjärtfel
Vi har ett allvarligt läge i Sverige när det gäller DCM och hjärtfel i vår ras. Det dyker upp fler och fler fall i Europa och de flesta kan härledas till svenska linjer, men inte alla. Ska vi komma tillrätta med hjärtfelen måste informationen spridas, alla måste känna sitt ansvar och rapportera misstänkta fall till klubben. Vid misstänkt hjärtfel skall dessutom test på taurin göras.
Uppfödarna har det största ansvaret för rasens fortbestånd och det går inte att blunda längre. Uppfödarna måste inse vidden av detta och informera både valpköpare och hanhundsägare att de måste rapportera till avelskommittén i Svenska Dalmatiner-Sällskapet vid eventuella misstänkta hjärtfel. Samtliga hanhundsägare har samma ansvar som uppfödarna. De måste ta reda på och informera intresserade tikägare om eventuellt DCM i stamtavlan och också vara medvetna om att DCM kan hoppa över generatione.
Glöm inte meddela uppfödaren om Din hund drabbas av misstänkt hjärtfel.
/IH www.dalmatiner.nu om hjärtfel hos dalmatiner.

Foder utan spannmål
Tills vidare avråder jag från att ni ger era hundar ”spannmålsfritt” (s.k. grainfree) foder. Det finns en teori att sådant foder förhindrar tarmen hos hundar att uppta taurin.   Brist på Taurin kan ge en form av hjärtfel som kallas DCM (Dilaterad cardiomyopati).

LUA eller HUA
Nedanstående är mitt inlägg i LUA-debatten och jag kommer säkert att anses bakåtsträvande.

Alla, och när jag skriver alla menar jag ALLA, dalmatiner runt hela jorden saknar detta transportprotein som leder in urinsyran i levern så att den kan brytas ner. I och med att alla dalmatiner har samma ”defekt” innebär det att den har funnits med väldigt, väldigt länge.

Dalmatinern fanns förmodligen redan före Kristi födelse. Den har enligt sägen och dokumentation följt häst och vagn genom minst ett årtusende. Under dessa resor fick den i stort sett försörja sig själv. De som hittade mest mat överlevde och det innebär att dalmatinern fortfarande än idag äter all ”skit”, i både bildlig och bokstavlig mening, längs vägarna och från diskbänkarna.
På denna mycket varierade ”kost” har vi fortfarande kvar en frisk ras som inte har haft mycket mer uratstenar än vad ”vanliga” hundar har andra former av urinstenar. När jag tittar tillbaka under mina 47 år som uppfödare  minns jag väldigt litet stenar överhuvudtaget. Problemen ökade något när helfodren kom och hundarna började serveras torrt foder och de eskalerade när det dök upp olika foder avsedda enbart för dalmatiner. Dalmatinern dricker förhållandevis litet vatten, inte tillräckligt för att kompensera det torra fodret. Därför måste man hälla vatten över maten för att inte urinsyrehalten skall höjas och stenar lättare bildas. Det är väldigt viktigt att späda ut urinen ordentligt med vatten och minska risken att stenar formas.

Dalmatinern blir inte friskare för att den blir en LUA-hund, den får bara en urinsyrametabolism (process) som andra hundraser, med lägre urinsyrehalt i blod och urin. Den kan då bilda urinstenar av andra sorter precis som andra hundar.

Visst, LUA-hundarna är ett intressant projekt som jag också följer med intresse men eftersom alla dalmatiner över hela jorden är skapade på detta sätt, blir det förhållandevis få som kan involveras i LUA-projektet.

HUA-hundar och LUA hundar är lika friska

Hur kan det komma sig att hundar och katter serveras små torra kulor till mat? Varken hunden eller katten har tuggtänder utan är glupskätare som sväljer sin mat hel.

LUA = Low Uric Acid
HUA = High Uric Acid